Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Видання містить матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України», яка відбулась 21 квітня 2021 року у Центральноукраїнському національному технічному університеті, м. Кропивницький. Доповіді присвячені ролі вищої освіти в умовах інноваційних трансформацій, інноваційному розвитку реального сектору економіки, галузей та інфраструктури, вітчизняному і міжнародному досвіду державного регулювання інноваційного розвитку економіки, формування й розвитку сучасних інноваційно-інтегрованих структур, соціально-економічним важелям забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в умовах становлення інноваційної парадигми розвитку, аспектам розвитку людського потенціалу в контексті інноваційно-інвестиційних трансформацій, особливостям інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку.

Description

Keywords

розвиток територіальних громад, цифрова економіка, якість освітніх послуг, брендування закладів вищої освіти, перспективи дистанційного навчання, інтелектуалізація людського капіталу, маркетингу закладів вищої освіти, інноваційний розвиток машинобудівних підприємств, розвиток зеленого туризму, економічна безпека національної економіки, аутсорсинг, управління конкурентоспроможністю персоналу, попередження та вирішення конфліктів

Citation

Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 21 квіт. 2021 р. / [редкол. : О. М. Левченко, Н. С. Шалімова, А. С. Музиченко та ін.] ; М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2021. ― 197 с.