Установка для дослідження дії ударного навантаження при згині балки

Abstract

Установка для дослідження дії ударного навантаження при згині балки, яка містить основу з регульованими гвинтами-ніжками, зразок-балку прямокутного перерізу, що опирається на закріплені на основі шарнірно-нерухому і шарнірно-рухому опори, штангу, закріплену на основі в середині між опорами і перпендикулярно до основи, вантаж, утримуваний у вихідному стані електромагнітом, закріпленим на кронштейні, переміщенням якого по штанзі встановлюється задана висота падіння вантажу, спеціальний вловлювач, закріплений на балці, який забезпечує заклинювання вантажу при ударі і подальший його рух разом з балкою як єдиного цілого, яка відрізняється тим, що на відстані від балки, та на рівні спеціального вловлювача, на штативі встановлена високошвидкісна відеокамера Redlake Motion Pro Y5, яка через швидкодіючий інтерфейс USB 2,0 підключена до комп'ютера, а координатна сітка виставляється та масштабується на екрані з використанням метричної лінійки, закріпленої вертикально на штанзі поряд з балкою та спеціальним вловлювачем.

Description

Keywords

згин балки, ударне навантаження, beam bend, impact load

Citation

Пат. 53035 Україна, МПК G01M 13/02. Установка для дослідження дії ударного навантаження при згині балки / В. М. Лушніков, О. Б. Чайковський, Ф. Й. Златопольський, Л. П. Свяцька, В. З. Хіоні, С. В. Лук'яненко ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 201002214 ; заявл. 01.03.2010 ; опубл. 27.09.2010 ; Бюл. № 18.