Гроші та кредит

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Гаврилова, Н. В.
Петренко, Л. М.
Havrilova, N.
Petrenko, L.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації спрямовані на формування системи знань щодо основ та особливостей розвитку грошей та кредиту. Методичні рекоменндації включають зміст дисципліни, методичні рекомендації до вивчення самостійної та індивідуальної роботи студентів з кожної теми, контрольні питання, практичні завдання, а також список літератури з дисципліни.

Description

Keywords

гроші, монета, білона монета, кредит, грошовий обіг, безготівковий обіг, готівковий обіг, електроні гроші

Citation

Гроші та кредит : метод. рек. до вивч. курсу для студ. ден. та заоч. форм навч. освіт. рівня «бакалавр» спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / [авт.-уклад.: Н. В. Гаврилова, Л. М. Петренко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фін., банк. справи та страх. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 94 с.