Механізація вирощування ячменю з удосконаленням зернотукової сівалки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-23

Authors

Кравченко, Костянтин Станіславович
Kravchenko, Kostiantyn

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Відповідно до завдання розроблено технологічну карту вирощування ячменю за мінімальною технологією обробітку ґрунту, що дозволить зменшити деградацію ґрунтів та поліпшить загальний стан полів, а також дозволить отримати запланований врожай за умов дотримання агротехнічних вимог. Для операції посіву, яку рекомендовано виконувати з використанням запропонованої сівалки прямого посіву виконано операційні розрахунки. В якості модернізації було запропоновано змінити конструкцію загортаючої секції зернотукової сівалки, а саме використати долотоподібні сошники, які характеризуються меншою шириною рядка та кращими показниками рівномірності. Крім того, з метою усунення забивання стояків сошників рослинними рештками перед сошниками установлено дволопатевий ротор з активним приводом. In accordance with the task, a technological map of barley cultivation was developed using minimal tillage technology, which will reduce soil degradation and improve the general condition of the fields, as well as allow obtaining the planned harvest under the conditions of compliance with agrotechnical requirements. For the sowing operation, which is recommended to be performed using the proposed direct seeding planter, operational calculations have been performed. As a modernization, it was proposed to change the design of the wrapping section of the seed drill, namely to use chisel-shaped coulters, which are characterized by a smaller row width and better uniformity indicators. In addition, in order to eliminate the clogging of the coulter risers with plant remains, a two-bladed rotor with an active drive is installed in front of the coulters.

Description

Keywords

мінімальна технологія обробітку ґрунту, ячмінь, сівалка, minimal tillage technology, barley, seed drill

Citation

Кравченко, К. С. Механізація вирощування ячменю з удосконаленням зернотукової сівалки : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. Д. І. Петренко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 57 с.