Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ексклюзив-Систем

Abstract

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичній інтернет-конференції - Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки, яка відбулася 21-22 березня 2018 року у Центральноукраїнському національному технічному університеті. У доповідях розглянуто стратегічні напрями розвитку інтеграційних процесів в умовах інноваційної моделі економіки. Висвітлено зарубіжний досвід формування та розвитку інноваційно-інтегрованих структур у розвинених країнах світу та країнах пострадянського простору. Досліджено особливості та досвід функціонування різних форм інноваційно-інтегрованих структур в Україні і світі. Визначено проблеми та перспективи оцінювання і розвитку інноваційного потенціалу держави, галузей та регіонів. Охарактеризовано різноманітні аспекти законодавчого, фінансового, інтелектуально-кадрового, матеріально-ресурсного забезпечення інноваційних кластерів.

Description

Keywords

конкурентоспроможність, економічна безпека, інноваційні процеси в економіці, венчурна діяльність, житлово-комунальний сектор, корпоративна соціальна відповідальність

Citation

Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 21-22 берез. 2018 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [редкол. : О. М. Левченко, А. С. Музиченко, О. М. Коваленко та ін.]. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2018. – 293 с.