Енергетичний менеджмент та аудит. Лабораторні роботи

Abstract

Description

Keywords

енергетичний менеджмент, енергетичний аудит, енергозбереження, вибір теплоносія, втрати енергії

Citation

Енергетичний менеджмент та аудит : метод. рекомендації до виконання лаб. роб. : для студ. спец. 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / [уклад. : П. Г. Плєшков, К. Г. Петрова, І. В. Савеленко, О. І. Сіріков] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 59 с.