Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою дисципліни є формування сучасного управлінського мислення, обґрунтування, систематизація та узагальнення окремих закономірностей, умов, принципів, процесів і специфічних особливостей здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України на зовнішніх ринках. Предметом курсу є обгрунтування механізму організації, регулювання, планування та ефективного управління процесами ринкової трансформації зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні.

Description

Keywords

зовнішньоекономічна діяльність, управління зовнішньоекономічною діяльністю, контрактна діяльність, комерційні переговори, міжнародні науково-технічні зв’язки, виробниче кооперування

Citation

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. ОС «Магістр» спец. 292 «Міжнародні економічні відносини» / [уклад.: І. М. Миценко, Н. В. Стежко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. міжнар. екон. відносин. — Кропивницький : ЦНТУ, 2017. — 40 с.