Страхування. Семінарські, практичні та самостійні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Мельник, Т. А.
Коцюрба, О. Ю.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації до підготовки на практичні, семінарські заняття та до виконання самостійної роботи містять теми, плани занять, рекомендовану літературу. Запропоновані приклади вирішення розрахункових задач з дисципліни «Страхування». Сформульовані види самостійної та індивідуальної роботи, які дозволяють здобувачам вищої освіти розкрити свій власний потенціал. Наведенні тестові завдання допоможуть перевірити рівень засвоєння матеріалу.

Description

Keywords

страхування, перестрахування, співстрахування, страховий ринок

Citation

Страхування : метод. рекомендації до підготовки на семінарські, практичні заняття та виконання самостійної роботи з дисципліни : для студентів спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / [уклад. : Т. А. Мельник, О. Ю. Коцюрба ] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фінансів, банківської справи та страхування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 74 с.