Дослідження і розробка удосконаленої конструкції сошника просапної сівалки

Abstract

В статті наведені результати експериментальних досліджень характеру утворення посівної борозни серійним сошником, з’ясовані його недоліки та запропонована удосконалена конструкція сошника оснащеного дисковим ложеутворювачем. Обґрунтовані оптимальні параметри кута його загострення та визначено, що він здатний забезпечити рівномірне розміщення насіння в рядку. In article results researches of furrow formation process by serial steel are given. Failings are certain and the improved construction is offered equipped by a disk knife. The optimum parameters of his sharpening corner are grounded. It is certain that he is able to provide the even distributing of seed in a row.

Description

Keywords

сприятливі умови проростання, рівномірне розподілення насіння, дисковий ложеутворювач

Citation

Артеменко, Д. Ю. Дослідження і розробка удосконаленої конструкції сошника просапної сівалки / Д. Ю. Артеменко, О. С. Магопець, П. М. Соломашенко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 40, ч. 1. - С. 136-142.