Розрахунки з оплати праці як економічна категорія

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЛНУП

Abstract

Оплата праці як економічна категорія відноситься до числа найскладніших. Серед економістів немає одностайної думки не тільки щодо її наукового визначення, але і щодо правомірності використання самих понять «оплата праці» та «заробітна плата». Wages as an economic category belong to the number the most difficult. Not only is there no consensus among economists on its scientific definition, but also on the legality of its use the very concepts of "wages".

Description

Keywords

заробітна плата, оплата праці, винагорода

Citation

Шишкіна, Т. М. Розрахунки з оплати праці як економічна категорія / Т. М. Шишкіна, І. І. Малишко // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 22-23 берез. 2022 р. – Львів : ЛНУП, 2022. – Ч. 1. – С. 425-427.