Розрахунки з оплати праці як економічна категорія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЛНУП
Анотація
Оплата праці як економічна категорія відноситься до числа найскладніших. Серед економістів немає одностайної думки не тільки щодо її наукового визначення, але і щодо правомірності використання самих понять «оплата праці» та «заробітна плата». Wages as an economic category belong to the number the most difficult. Not only is there no consensus among economists on its scientific definition, but also on the legality of its use the very concepts of "wages".
Опис
Ключові слова
заробітна плата, оплата праці, винагорода
Бібліографічний опис
Шишкіна, Т. М. Розрахунки з оплати праці як економічна категорія / Т. М. Шишкіна, І. І. Малишко // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 22-23 берез. 2022 р. – Львів : ЛНУП, 2022. – Ч. 1. – С. 425-427.