Організація потокового виробництва на машинобудівному підприємстві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Гребінчук, О. М.
Grebinchuk, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Стаття присвячена дослідженню особливостей організації потокового виробництва на підприємствах машинобудівної галузі. Автором запропоновано алгоритм, який передбачає комплексний підхід до визначення різновиду потокової лінії механічної обробки деталей на машинобудівному підприємстві. Features of the organization of line production in mechanical engineering are considered in article. The author offers algorithm which provides the complex approach to definition the kind of the product line of machining of details at the machine-building enterprise.

Description

Keywords

потокове виробництво, машинобудівне підприємство, потокова лінія, організація виробничого процесу

Citation

Гребінчук, О. М. Організація потокового виробництва на машинобудівному підприємстві / О. М. Гребінчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 1. - С. 375-380.