Імпакт-фактор як метод аналізу документованої інформації (на матеріалах публікації Ю. Гарфілда)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Глєбова, Л. В.
Пупченко, Г.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У тезах проаналізовано дискусійні моменти щодо імпакт-фактора, Ю. Гарфілд називає та аналізує, наприклад, такі із них: покликання є нерівномірно розподіленими у різних статтях (якщо порівняти високоцитовані і малоцитовані статті), однак статті цих двох типів є у різних журналах, тому це не є наскільки значною проблемою; закиди щодо переважання англомовних журналів; труднощі щодо системи класифікації журналів та ін. Автор аргументовано і об’єктивно пояснює труднощі наукометрії та окреслює можливі шляхи і способи їх уникнення; справедливо акцентує на важливості імпакт-фактора.

Description

Keywords

Citation

Глєбова, Л. Імпакт-фактор як метод аналізу документованої інформації (на матеріалах публікації Ю. Гарфілда) / Л. Глєбова, Г. Пупченко // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : ІІ Міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 2021 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – С. 141–142.