Стенд для дослідження пасових передач

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009-04-27

Authors

Лушніков, В. М.
Невдаха, Ю. А.
Златопольський, Ф. Й.
Невдаха, А. Ю.
Довжук, С. О.
Lushnikov, V.
Nevdakha, Y.
Zlatopolskyi, F.
Nevdakha, A.
Dovzhuk, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Стенд для дослідження пасових передач, що містить раму з встановленими на ній електродвигуном з ведучим шківом і гальмівним пристроєм з веденим шківом випробуваної пасової передачі, пристроєм натягу паса, фотоелектричними датчиками контролю частоти обертання шківів і швидкостей руху ведучої і веденої гілок паса, електромеханічними датчиками контролю крутного моменту електродвигуна і гальмівного пристрою, електромеханічного датчика зусиль натягу паса, який відрізняється тим, що всі датчики через перетворювачі сигналів з'єднані з комп'ютером.

Description

Keywords

пасова передача, belt transmission

Citation

Пат. 40886 Україна, МПК G01M 13/02. Стенд для дослідження пасових передач / В. М. Лушніков, Ю. А. Невдаха, Ф. Й. Златопольський, А. Ю. Невдаха, С. О. Довжук ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200814146 ; заявл. 08.12.2008 ; опубл. 27.04.2009 ; Бюл. № 8.