Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Abstract

Дані методичні вказівки допоможуть здобувачам вищої освіти ознайомитись з аналізом негативного впливу різного роду небезпек на життя та здоров’я людини, а також методів, засобів і заходів захисту від них.

Description

Keywords

охорона праці, безпека життєдіяльності, ризик, захист, травматизм, домедична допомога

Citation

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності : метод. вказ. до виконання практ. роб з курсу / [уклад. : О. В. Бевз, О. М. Мезенцева] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 69 с.