Основи 3D моделювання в ливарному виробництві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Конончук, С. В.
Скрипник, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних вказівках викладені загальні принципи побудови 3D моделей простих і складних деталей за допомогою основних операцій витягування та вирізання видавлюванням, обертанням, по траєкторії та за кількома перетинами згідно з учбовою програмою дисципліни “Основи 3D моделювання в ливарному виробництві”. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 131 “Прикладна механіка” спеціалізації «Обладнання та технології ливарного виробництва», спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” спеціалізації «Обслуговування обладнання ливарного виробництва».

Description

Keywords

3D модель, 3D побудова, проектування, CAD/CAM/CAE системи, САПР, прототипіювання, адитивні технології, креслення

Citation

Конончук, С. В. Основи 3D моделювання в ливарному виробництві : метод. вказ. до виконання лаб. робіт : для студ.-ливарників спец. 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування” / С. В. Конончук, О. В. Скрипник ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. матеріалознавство та ливарне виробництво. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 81 с.