Pieniądz II Rzeczypospolitej w latach 1918-1923

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Kuklik, B.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Moim zdaniem, już od samego początku działań mających na celu unifikację oraz stabilizację waluty, skupiano się na wprowadzeniu nowej waluty. Jednakże próby te, były bezcelowe, gdyż początkowo konieczne było ustabilizowanie marki polskiej, aby państwowe finanse mogły ulec poprawie, oraz poprawiły się warunki bytowe obywateli. Pomimo, wielu debat i dyskusji, konieczne były realne działania, aby wprowadzić nową walutę.

Description

Keywords

Pieniądz, II Rzeczypospolitej, Polska, walutа, нумізматика, грошовий обіг, Друга Польська республіка

Citation

Kuklik, В. Pieniądz II Rzeczypospolitej w latach 1918-1923 / В. Kuklik // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : І Міжнар. наук. конф., 13 трав. 2020 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 61-65.