Механізація вирощування сої з модернізацією системи аспірації зерноочисної машини ОВС-25

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-23

Authors

Мачула, Владислав Олександрович
Machula, Vladislav

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Відповідно до поставленої мети в науковій частині було поставлено задачі досліджень та запропоновані технічні рішення для досягнення підвищення ефективності повітряного очищення системою аспірації зерноочисної машини ОВС-25. Головною особливістю технічного рішення є завантаження матеріалу до пневмоканалів за допомогою активного живильника у вигляді ротора з лопатками, що дозволило отримати потік зернової суміші при введені відповідної швидкості, напряму і товщини, які забезпечують більш якісне розділення зернової суміші на фракції. Також запропоновано зменшити можливе травмування зерна лопатками живильника шляхом виготовлення їх еластичними. Аналітично проаналізовано траєкторії переміщення часток зернової суміші у повітряному потоці аспіраційних каналів, що дозволило шляхом імітаційного моделювання визначити конструктивні параметри модернізованої пневмосистеми для забезпечення максимальної якості розділення зерносуміші на фракції за аеродинамічними властивостями. In accordance with the set goal, the scientific part set research objectives and proposed technical solutions to achieve increased efficiency of air purification by the aspiration system of the grain cleaning machine OVS-25. The main feature of the technical solution is the loading of material into the pneumatic channels by means of an active boot in the form of a rotor with blades, which allowed to obtain the flow of grain mixture with the introduction of appropriate speed, direction and thickness. It is also proposed to reduce the possible injury of grain by the feeder blades by making them elastic. The trajectories of grain mixture particles in the air flow of aspiration channels were analyzed, which allowed to determine the design parameters of the modernized pneumatic system by simulation to ensure maximum quality of separation of grain mixture into fractions by aerodynamic properties.

Description

Keywords

аспірація, пневмоканал, розділення зерносуміші, активне завантаження, aspiration, pneumatic channel, separation of grain mix, active boot

Citation

Мачула, В. О. Механізація вирощування сої з модернізацією системи аспірації зерноочисної машини ОВС-25 : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. Д. І. Петренко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 61 с.