Управління інноваційним розвитком підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

інновації, інноваційна діяльність, управління інноваціями, стратегічне управління

Citation

Кротенко, Д. С. Управління інноваційним розвитком підприємства : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент бізнес-організацій» / наук. кер. О. В. Заярнюк ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 105 с.