Особливості програмної реалізації алгоритму AES

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТНТУ ім. Івана Пулюя
Анотація
Опис
Ключові слова
захист інформації, криптографія, шифрування, програмне забезпечення
Бібліографічний опис
Гаража, В. Особливості програмної реалізації алгоритму AES / Віталій Гаража, Олександр Доренський // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доп. Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 19–20 грудня 2012 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2012. – С. 184-185.