Дослідження працездатності пари тертя "гальмівний диск - гальмівна колодка" легкового автомобіля

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Бевз, О. В.
Магопець, С. О.
Онопа, В. А.
Bevz, O.
Magopec, S.
Onopa, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглянутий вплив пари тертя "гальмівний диск – гальмівна колодка" на безпеку руху автомобіля. За допомогою сучасних методів металографічного й мікрорентгеноспектрального аналізу було встановлено характер протікання дійсного процесу тертя в парі "гальмівний диск – гальмівна колодка" та визначено оптимальний склад матеріалу гальмівної колодки й диску, що дало змогу зменшити величини їх спрацювання та підвищити довговічність пари тертя. Додаткові дослідження впливу полімерного матеріалу нанесеного на робочі поверхні гальмівної колодки та гальмівного диску не дали бажаного позитивного ефекту та зменшили ефективність гальмування. In the article influence of pair of friction is considered a "brake disk is a skid" on safety of motion of car. By the modern methods of metallographic and mikrorentgenospectral analysis character of flowing of actual process of friction was set in a pair a "brake disk is a skid" and optimum composition of material of skid and disk is certain, which enabled to decrease the sizes of their wearing-out and promote longevity of pair of friction.

Description

Keywords

гальмівна колодка, гальмівний диск, чавун, спрацювання, температура, шорсткість, залишкові напруження, механічні властивості матеріалу

Citation

Бевз, О. В. Дослідження працездатності пари тертя "гальмівний диск - гальмівна колодка" легкового автомобіля / О. В. Бевз, С. О. Магопець, В. А. Онопа // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 23. - С. 23-28.