Оптимізація методики викладання здобувачам вищої освіти

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Сисоліна, Н. П.
Кононенко, Л. В.
Сисоліна, І. П.
Кононенко, С. О.
Чумаченко, О. С.
Sysolina, N.
Kononenko, L.
Sysolina, I.
Kononenko, S.
Chumachenko, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SWorld&ProConference

Abstract

У праці розглянуто трансформування освітнього середовища з метою втілення концепції сталого розвитку. Наведено переваги та недоліки дистанційної форми навчання. Зазначено, що викладач надає здобувачу вищої освіти «інформацію», яка є основою формування знань. Наголошено про важливість, для розвитку творчих здібностей, застосування акмеологічного підходу. In the work the transformation of the educational environment with the purpose of realization of the concept of sustainable development is considered. Advantages and disadvantages of distance form of study are given. It is noted that the teacher gives the student of higher education "information", which is the basis of formation of knowledge. The importance for the development of creative abilities and the application of the akmeological approach is emphasized.

Description

Keywords

методика викладання, дистанційна форма навчання, інформація, здобувачі вищої освіти, знання, Methods of teaching, of distance form of study, knowledge, information, students of higher education

Citation

Оптимізація методики викладання здобувачам вищої освіти / Н. П. Сисоліна, Л. В. Кононенко, І. П. Сисоліна та ін. // Global science and education in the modern realities ‘2022 : conference proceedings, 11 Iuly 2022. – Washington, 2022. – С. 67-71.