Цивільний захист. Практичні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Осін, Р. А.
Красота, М. В.
Кулєшков, Ю. В.
Шепеленко, І. В.
Магопець, С. О.
Бевз, О. В.
Руденко, Т. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Розроблені методичні рекомендації є системою методичних вказівок до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист» для всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для кожного практичного заняття визначено мету, професійну спрямованість, вказано необхідний для роботи матеріал, подано методичні поради щодо виконання кожного завдання. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів.

Description

Keywords

цивільний захист, надзвичайні ситуації, радіаційний контроль

Citation

Цивільний захист : метод. вказ. до виконання практ. занять / [уклад. : Р. А. Осін, М. В. Красота, Ю. В. Кулєшков та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 99 с.