Світовий досвід формування та розвитку людського капіталу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Стежко, Н. В.
Stezhko, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Досліджено особливості формування людського капіталу в країнах ЄС та США. Визначено найбільш дієві напрями, інструменти та методи соціальної політики, які забезпечують ефективне і раціональне функціонування людського капіталу як продуктивного чинника розвитку. The features of formation of human capital assets in the EU countries and the USA are researched. The paper also defines the most effective courses, instruments and methods of social policy, which provide efficient and rational functioning of human capital assets as a productive factor of development.

Description

Keywords

людський капітал, бідність, економічна безпека, освіта, безпека здоров’я

Citation

Стежко, Н. В. Світовий досвід формування та розвитку людського капіталу / Н. В. Стежко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 1. - С. 151-160.