Установка для дослідження витих пружин при статичному та динамічному навантаженні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-05-10

Authors

Лушніков, В. М.
Чайковський, О. Б.
Златопольський, Ф. Й.
Мельстер, Т. Ю.
Кравченко, О. Ю.
Тернавський, П. А.
Лук'яненко, С. В.
Lushnikov, V.
Chaikovskyi, O.
Zlatopolskyi, F.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Установка для дослідження витих пружин при статичному та динамічному навантаженні, яка містить основу з регульованими гвинтами-ніжками, штангу, закріплену на основі всередині і перпендикулярно до основи, кронштейн, переміщенням якого по штанзі встановлюється задана висота, електромагніт, яка відрізняється тим, що кронштейн, з'єднаний із штангою через цифровий датчик сили, закріплений на верхньому кінці випробувальної пружини, на нижньому кінці вертикально розташованої пружини закріплений вантаж, який у вихідному стані утримує електромагніт, що закріплений на основі, на датчику сили та на вантажу закріплені по лазерній указці, горизонтальний промінь яких падає на дискретні світлочутливі лінійки, вертикально закріплених на другій штанзі, яка закріплена на основі поруч з пружиною, датчик сили та світлочутливі лінійки через перетворювачі сигналів та швидкодіючий інтерфейс з'єднані з персональним комп'ютером.

Description

Keywords

виті пружини, helical springs

Citation

Пат. 59149 Україна, МПК G01M 13/00. Установка для дослідження витих пружин при статичному та динамічному навантаженні / В. М. Лушніков, О. Б. Чайковський, Ф. Й. Златопольський, Т. Ю. Мельстер, О. Ю. Кравченко, П. А. Тернавський, С. В. Лук'яненко ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 201010968 ; заявл. 13.09.2010 ; опубл. 10.05.2011 ; Бюл. № 9.