Установка для дослідження витих пружин

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-05-10

Authors

Лушніков, В. М.
Чайковський, О. Б.
Златопольський, Ф. Й.
Мельстер, Т. Ю.
Кравченко, О. Ю.
Тернавський, П. А.
Лук'яненко, С. В.
Lushnikov, V.
Chaikovskyi, O.
Zlatopolskyi, F.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Установка для дослідження витих пружин, яка містить основу з регульованими гвинтами-ніжками, штангу, закріплену на основі всередині і перпендикулярно до основи, кронштейн, переміщенням якого по штанзі встановлюється задана висота, яка відрізняється тим, що кронштейн з'єднаний із штангою через механізм підняття з електродвигуном, на кронштейні через цифровий датчик сили закріплений верхній кінець випробувальної пружини, нижній кінець вертикально розташованої пружини закріплений на основі, на датчику сили закріплена лазерна указка, горизонтальний промінь якої падає на дискретну світлочутливу лінійку, вертикально закріплену на другій штанзі, яка закріплена на основі поруч з пружиною, датчик сили та світлочутлива лінійка через перетворювачі сигналів з'єднані з комп'ютером.

Description

Keywords

виті пружини, helical springs

Citation

Пат. 59147 Україна, МПК G01M 13/00. Установка для дослідження витих пружин / В. М. Лушніков, О. Б. Чайковський, Ф. Й. Златопольський, Т. Ю. Мельстер, О. Ю. Кравченко, П. А. Тернавський, С. В. Лук'яненко ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 201010964 ; заявл. 13.09.2010 ; опубл. 10.05.2011 ; Бюл. № 9.