Пневматичний висівний апарат

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003-12-15

Authors

Амосов, В. В.
Шинкевич, Є. Б.
Бойченко, С. Ф.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП Український інститут промислової власності

Abstract

Пневматичний висівний апарат містить бункер для насіння, корпус, насіннєву та вакуумну камери, висівний диск з присмоктувальними отворами і пристрій для видалення зайвих насінин. Пристрій для видалення зайвих насінин виконаний з ділянок різної довжини, у межах яких крок зубців однаковий, а на кожній з наступних ділянок крок зубців менше кроку попередньої ділянки.

Description

Keywords

пристрій для видалення зайвих насінин, зубці, крок

Citation

Пат. 62310 А Україна, 7 А01С7/04. Пневматичний висівний апарат / В. В. Амосов, Є. Б. Шинкевич, С. Ф. Бойченко ; заявник та патентовласник Кіровоград. держ. техн. ун-т. - № 2003031875 ; заявл. 03.03.2003 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12. - 2 с. : іл.