Фальшиві грошові знаки у Наддніпрянській Україні в дореформений період: історіографія

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Сустрєтов, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У тезах розкрито питання історіографії фальшивомонетництва у Наддніпрянській Україні в дореформений період. Науковий доробок представлений широким колом праць, де фальшивомонетництво згадується в рамках загальної історії грошового обігу, історії держави та права, функціонування органів державної влади в питаннях боротьби з підробкою грошових знаків, водночас існують дослідження, які спрямовані суто на проблематику фальшивомонетництва в грошовому обігу кінця XVIII ст. – І пол. ХІХ ст. або на окремі сторінки історії даного явища (за часів наполеонівських війн тощо). Водночас, потребують подальшого розвитку дослідження різних аспектів фінансової політики, які б мали регіональний характер, описували на основі місцевого архівного матеріалу особливості фальшивомонетництва загалом або окремо в українських губерніях, повітах, містах і селах.

Description

Keywords

історіографія, Наддніпрянська Україна, фальшивомонетництво, грошові знаки, дослідження, Російська імперія

Citation

Сустрєтов, А. Фальшиві грошові знаки у Наддніпрянській Україні в дореформений період: історіографія / А. Сустрєтов // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : І Міжнар. наук. конф., 13 трав. 2020 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 40-43.