Адміністративний менеджмент. Курсова робота

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Левченко, О. М.
Савіцька, І. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти написання та захисту курсових робіт для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент».

Description

Keywords

Citation

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "Адміністративний менеджмент" : ОКР: «бакалавр» : напр. підгот.: 6.030601 «Менеджмент» : курс навч.: четвертий, другий (скорочений), п’ятий (заочний) / [уклад.: О. М. Левченко, І. М. Савіцька] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 54 с.