Філософія науки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Стежко, З. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Навчальний посібник створений для аспірантів економічних та технічних спеціальностей з метою тлумачення конкретнонаукового матеріалу в руслі філософського світогляду та філософської методології. Укладачкою розв’язується завдання забезпечення загальних компетентностей майбутніх фахівців та науковців – випускників університету.

Description

Keywords

наукове пізнання, філософсько-наукове пізнання, філософія пізнання, плюралізм когнітивних практик, епоха постмодерну, історична наука, філософія фізики, методологія фізичних досліджень, філософія математики, методологія математики, філософія біології, філософія екології, філософія біоетики

Citation

Навчальний посібник з курсу «Філософія науки» / [уклад. З. В. Стежко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 93 с.