Курс сеансів націєоздоровчої сміхотерапії від Бориса Ревчуна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена висвітленню багатогранності творчої обдарованості Бориса Ревчуна, економіста за фахом, філософа за світовідчуттям і бунтівника за вдачею. Дається стислий огляд творчого доробку, оцінка новацій відомого гумориста й сатирика. Статья посвящена освещению творческой одаренности Бориса Ревчуна, экономиста по специальности, философа по мироощущению и бунтовщика по характеру. Дается сжатый обзор произведений, оценка новаций известного юмориста и сатирика.
Опис
Ключові слова
Борис Ревчун, сміх, жартівник, економіст, філософ
Бібліографічний опис
Царук, А. Курс сеансів націєоздоровчої сміхотерапії від Бориса Ревчуна / Антоніна Царук // Народне слово. - 2017. - 23 берез. - С. 8.