Спосіб контролю норми висівання насіння на сівалках точного сіяння

Abstract

Спосіб контролю норми висівання насіння на сівалках точного сіяння, що включає формування електричних сигналів при контролі висівання насіння датчиками, встановленими у кожному висівному апараті сівалки точного сіяння, формування електричних сигналів датчиком заданої норми висівання в штуках насіння на погонний метр, ввімкнення звукової сигналізації та світлової індикації для кожного висівного апарата, порівняння кількості висіяного насіння з кількістю, яка повинна бути висіяна при заданій нормі висівання в діапазонах заданої довжини одночасно по декількох каналах, що відрізняються довжинами діапазонів порівняння і допустимими величинами недосіву або пересівання насіння, причому довжини діапазонів і допустимі величини недосіву або пересівання насіння задають кількістю і частиною тієї кількості насіння, яка повинна бути у даному діапазоні порівняння, який відрізняється тим, що звукова сигналізація характерного тону для кожного каналу вмикається тільки при перевищенні допустимої величини недосіву чи пересівання насіння в будь-якому діапазоні порівняння підряд декілька раз (двічі або більше), при цьому запам'ятовується кількість насіння дійсної останньої довжини діапазону, для якого визначається величина недосіву чи пересівання насіння у відсотках до заданої норми висівання і включається світлова індикація номера висівного апарата, де виникло порушення, з вказівкою відсотка до заданої норми висівання, при цьому момент досягнення допустимої величини недосіву чи пересівання насіння є початком наступного діапазону заданої довжини.

Description

Keywords

точні сіялки, precision seeders

Citation

Пат. 84982 Україна, МПК A01C 7/00. Спосіб контролю норми висівання насіння на сівалках точного сіяння / В. М. Лушніков, О. Б. Чайковський, Ф. Й. Златопольський, В. А. Зозуля, В. І. Гольша ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 201304624 ; заявл. 12.04.2013 ; опубл. 11.11.2013 ; Бюл. № 21.