Дипломна магістерська робота. Публічне управління та адміністрування. 2 курс

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Левченко, О. М.
Ткачук, О. В.
Сторожук, О. В.
Зайченко, В. В.
Орлова, А. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти написання та захисту дипломних магістерських робіт для студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.

Description

Keywords

Citation

Дипломна магістерська робота : метод. вказ. та роб. програма : ОКР: магістр : спец. 281 Публічне управління та адміністрування : 2 курс навч. / [уклад.: О. М. Левченко, О. В. Ткачук, О. В. Сторожук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 53 с.