Сучасні підходи до класифікації інвестицій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Флегантова, А. Л.
Flegantova, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті здійснено аналіз різних поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених на класифікацію інвестицій та запропонована їх універсальна класифікація. The article has information about points of view of Ukrainian and foreign scientists on the different kinds of investments and the universal classification of investments has been offered.

Description

Keywords

інвестиції, види інвестицій, класифікація

Citation

Флегантова, А. Л. Сучасні підходи до класифікації інвестицій / А. Л. Флегантова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 1. - С. 306-310.