Спосіб керування двигуном внутрішнього згорання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-06-25

Authors

Аулін, В. В.
Слонь, В. В.
Лисенко, С. В.
Лисенко, В. М.
Лівіцький, О. М.
Голуб, Д. В.
Лізунов, С. М.
Aulin, V.
Slon, V.
Lysenko, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Спосіб керування двигуном внутрішнього згорання згідно з яким здійснюють вприскування палива і повітря в камеру згорання та викиду вихлопних газів в навколишнє середовище. При кожному другому циклу роботи двигуна за допомогою електронного блока керування відпрацьовані гази, змішуючись з сумішшю води (75 %) та бензину (25 %), подаються через спеціальну форсунку в камеру згорання з повітрям. Method for control of combustion engine according to which one performs injection of fuel and air to combustion chamber and discharge of exhaust gases to environment. At each second cycle of operation of engine by means of electronic control block worked-out gases with mixing with mix of water (75%) and petrol (25%) are supplied through special nozzle to combustion chamber with air.

Description

Keywords

двигун внутрішнього згорання

Citation

Пат. 50669 Україна, МПК F02B 1/00. Спосіб керування двигуном внутрішнього згорання / В. В. Аулін, В. В. Слонь, С. В. Лисенко, В. М. Лисенко, О. М. Лівіцький, Д. В. Голуб, С. М. Лізунов ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u 200911039 ; заявл. 02.11.2009 ; опубл. 25.06.2010 ; Бюл. № 12.