Програмування додатків для ОС Android

Abstract

Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Програмування додатків для ОС Android” за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія», спеціалізацією «Комп’ютерні системи та мережі».

Description

Keywords

Citation

Програмування додатків для ОС Android : метод. вказ. до виконання самост. роб. / уклад. : В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 49 с.