Навчально-методичні матеріали кафедри ПКСМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Програмування мікроконтролерних систем. Самостійні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.
  Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Програмування мікроконтролерних систем” за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».
 • Item
  Програмування мікроконтролерних систем. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.
  Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “ Програмування мікроконтролерних систем ” за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» У стислій формі викладені основні апаратні та програмні засоби мікроконтролерних систем для рішення завдань керування об'єктами в автоматизованих системах керування. Представлені практичні рішення навчальних завдань для кращого освоєння досліджуваного матеріалу, представлені варіанти навчальних завдань для самостійного придбання практичних навичок.
 • Item
  Паралельні та розподілені обчислення. Самостійні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.
  Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Паралельні та розподілені обчислення” за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».
 • Item
  Паралельні та розподілені обчислення. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.
  Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну "Паралельні та розподілені обчислення" за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» У стислій формі викладені основні принципи побудови об'єктно-орієнтованих подійно-керованих інтерактивних додатків паралельних і розподілених обчислень мовою програмування Java у середовищі розробки NetВeans IDE. Представлені практичні розв'язки навчальних завдань для кращого освоєння досліджуваного матеріалу, представлені варіанти навчальних завдань для самостійного придбання практичних навичок.
 • Item
  Кросплатформені мови програмування. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.
  Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Кросплатформені мови програмування” за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». У стислій формі викладені основні принципи побудови обїектно-орієнтованих подієво-керованих додатків на мові програмування Java в середовищі розробки NET_Beans IDE. Представлені практичні рішення навчальних завдань для кращого освоєння досліджуваного матеріалу, представлені варіанти навчальних завдань для самостійного придбання практичних навичок.
 • Item
  Кросплатформені мови програмування. Самостійні роботи
  (ЦНТУ, 2022) Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.
  Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Кросплатформені мови програмування” за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». У стислій формі викладені основні принципи побудови обїектно-орієнтованих подієво-керованих додатків на мові програмування Java в середовищі розробки NET_Beans IDE. Представлені практичні рішення навчальних завдань для кращого освоєння досліджуваного матеріалу, представлені варіанти навчальних завдань для самостійного придбання практичних навичок.
 • Item
  Програмування мобільних пристроїв та систем
  (ЦНТУ, 2019) Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.
  Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну «Програмування мобільних пристроїв та систем» за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» спеціалізацією «Комп’ютерні системи та мережі». Лабораторні роботи розроблені на сучасному науково - методичному рівні. Відповідають вимогам до курсу практичного навчання студентів, у доступній формі викладені теоретичні відомості і описані практичні кроки оволодіння основами програмування мобільних пристроїв та систем.
 • Item
  Програмування додатків для ОС Android
  (ЦНТУ, 2019) Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.
  Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну «Програмування додатків для ОС Android» за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» спеціалізацією «Комп’ютерні системи та мережі». Лабораторні роботи розроблені на сучасному науково - методичному рівні. Відповідають вимогам до курсу практичного навчання студентів, у доступній формі викладені теоретичні відомості і описані практичні кроки оволодіння основами програмування мобільних пристроїв та систем.
 • Item
  Програмування мобільних пристроїв та систем
  (ЦНТУ, 2019) Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.
  Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Програмування мобільних пристроїв та систем” за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія», спеціалізацією «Комп’ютерні системи та мережі».
 • Item
  Програмування додатків для ОС Android
  (ЦНТУ, 2019) Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.
  Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Програмування додатків для ОС Android” за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія», спеціалізацією «Комп’ютерні системи та мережі».
 • Item
  Комп’ютерні мережі
  (ЦНТУ, 2019) Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.
  Методичні вказівки до виконання курсового проектування для студентів денної форми навчання за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» спеціалізацією «Комп’ютерні системи та мережі», що вивчають навчальну дисципліну “Комп’ютерні мережі”.
 • Item
  Економічна інформатика
  (ЦНТУ, 2021) Федунець, А. Д.; Рибакова, Л. В.; Пархоменко, Ю. М.; Кислун, О. А.
  У підручнику систематизовано викладено основи економічної інформатики, включаючи інформаційні технології, поняття апаратного та програмного забезпечення засобів автоматизованої обробки електронної документації, основи офісного програмування. Висвітлено призначення, основні властивості і особливості побудови сучасних експертних навчальних систем та перспективи розвитку інформаційних технологій. Для здобувачів вищої освіти очної та заочної форми навчання. Навчальне електронне видання комбінованого використання. Можна використовувати в локальному та мережному режимах.
 • Item
  Програмування мікроконтролерних систем
  (ЦНТУ, 2021) Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.; Пархоменко, Ю. М.
  У навчальному посібнику описані архітектура і вбудовані спеціалізовані модулі PIC – мікроконтролерів серії PIC18FXX2, методи та засоби для їх програмування. Представлені апаратно-програмні комплекси для розробки та програмування мікроконтролерних систем управління різними технологічними процесами, територіально-розподіленими системами, роботами, об'єктами і комплексами на базі PIC – мікроконтролерів. Представлені практичні рішення навчальних завдань для кращого освоєння досліджуваного матеріалу, представлені варіанти навчальних завдань для самостійного придбання практичних навичок. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти очної та заочної форми навчання за спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія». Навчальне електронне видання комбінованого використання. Можна використовувати в локальному та мережному режимах.
 • Item
  Програмне забезпечення управляючих мікро - ЕОМ
  (ЦНТУ, 2021) Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.; Пархоменко, Ю. М.
  У навчальному посібнику описані архітектура і вбудовані спеціалізовані модулі PIC – мікроконтролерів серії PIC18FXX2, методи та засоби для їх програмування. Представлені апаратно-програмні комплекси для розробки та програмування мікроконтролерних систем управління різними технологічними процесами, територіально-розподіленими системами, роботами, об'єктами і комплексами на базі PIC – мікроконтролерів. Представлені практичні рішення навчальних завдань для кращого освоєння досліджуваного матеріалу, представлені варіанти навчальних завдань для самостійного придбання практичних навичок. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти очної та заочної форми навчання за спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія». Навчальне електронне видання комбінованого використання. Можна використовувати в локальному та мережному режимах.
 • Item
  Методичні вказівки до розробки бакалаврської дипломної роботи
  (ЦНТУ, 2018) Пархоменко, Ю. М.; Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.; Кислун, О. А.; Рибакова, Л. В.; Тесленко, О. Є.
 • Item
  Архітектура та програмування периферійних інтерфейсних контролерів
  (ЦНТУ, 2020) Смірнов, В. В.; Смірнова, Н. В.; Пархоменко, Ю. М.
  У підручнику описані архітектура і вбудовані спеціалізовані модулі PIC – мікроконтролерів серії PIC18FXX2, методи та засоби для їх програмування. Представлені апаратно-програмні комплекси для розробки та програмування мікроконтролерних систем управління різними технологічними процесами, територіально-розподіленими системами, роботами, об'єктами і комплексами на базі PIC – мікроконтролерів. Представлені практичні рішення навчальних завдань для кращого освоєння досліджуваного матеріалу, представлені варіанти навчальних завдань для самостійного придбання практичних навичок. Підручник призначений для здобувачів вищої освіти очної та заочної форми навчання за спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія».
 • Item
  Комп’ютерна логіка
  (ЦНТУ, 2018) Кислун, О. А.; Пархоменко, Ю. М.; Рибакова, Л. В.
  Для студентів, слухачів курсів підготовки і перепідготовки, що вивчають навчальну дисципліну “Комп’ютерна логіка”. У стиснутій формі прояснені основи проектування цифрових автоматів з використанням булевої алгебри для мінімізації ФАЛ автоматів, що описують функціонування. Представлено рішення прикладів для кращого освоєння досліджуваного матеріалу, наведені варіанти завдань для придбання практичних навичок.
 • Item
  Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ. Самостійні роботи
  (КНТУ, 2015) Смірнова, Н. В.; Смірнов, В. В.; Тарасов, О. В.
  Для студентів заочної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ” за напрямами підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 7.05010202 «Системне програмування», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі»
 • Item
  Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ. Контрольні роботи
  (КНТУ, 2015) Смірнова, Н. В.; Смірнов, В. В.; Тарасов, О. В.
  Для студентів заочної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ” за напрямами підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 7.05010202 «Системне програмування», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі»
 • Item
  Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ. Лабораторні роботи
  (КНТУ, 2015) Смірнова, Н. В.; Смірнов, В. В.; Тарасов, О. В.
  Для студентів заочної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ” за напрямами підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 7.05010202 «Системне програмування», 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі»