Безпека інформаційних технологій. Лабораторні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Смірнов, О. А.
Буравченко, К. О.
Смірнова, Т. В
Конопліцька-Слободенюк, О. К.
Смірнов, С. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Метою освітньої компоненти «Безпека інформаційних технологій» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері захисту інформації в комп’ютерних системах.The goal of the educational component "Security of information technologies" is to provide students with a higher education with thorough theoretical knowledge, practical skills and abilities necessary for professional use in the field of information protection in computer systems.

Description

Keywords

шифрування, дешифрування, алгоритм, ймовірності, циклічні коди, decryption, ecryption, algorithm, probabilities, сyclic codes

Citation

Безпека інформаційних технологій : метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт для студент. денної форми навч. галузі 12 "Інформаційні технології" / [уклад. : О. А. Смірнов, К. О. Буравченко, Т. В. Смірнова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т., каф. кібербезпеки та програм. забезпеч. / Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 48 с.