Формалізація процесу зміни станів програмних об’єктів складних систем на основі формального апарату скінченних автоматів Мура

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Доренський, О. П.
Смірнов, О. А.
Dorensky, O. P.
Smirnov, А. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

У пропонованій статті модель станів представників класу об’єктів програмного забезпечення складних систем, розроблюваного на основі об’єктно-орієнтованого підходу, розглянуто з погляду абстрактного синтезу скінченного автомата. Обґрунтовано й використано ініціальний скінченний автомат Мура. Здійснено перетворення моделі станів у скінченний автомат. Розкрито сутність формалізації послідовності подій здобутої скінченно-автоматної моделі поведінки представників класу об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення, а також особливості формалізації результатів її функціонування на стадії проектування програмних систем. In this paper states model class instances in complex software systems, developed basing on object-oriented approach, is considered as abstract synthesis of a finite-state machine, proved and used Moore machine. Transformation model in a finite-state machine was done, presented the essence of formalization events sequence of result model of behavior of object-oriented software class instances, presented features of formalizing the results of theoperation model at the software systems design stage.

Description

Keywords

програмне забезпечення, об’єктно-орієнтований підхід, проектування, програмний об’єкт, стан, поведінка, модель, скінченний автомат Мура, software, object-oriented approach, design, program object, state, model, Moore machines

Citation

Доренський, О. П. Формалізація процесу зміни станів програмних об’єктів складних систем на основі формального апарату скінченних автоматів Мура / О. П. Доренський, О. А. Смірнов // Зв'язок. - 2014. - № 3. - С. 27-31.