Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Збірник тез доповідей наукових досліджень студентів та магістрантів на Всеукраїнській конференцій “Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва”, яка проходила 15 квітня 2011 р. складається зі змісту та тез доповідей.
Опис
Ключові слова
сільськогосподарське виробництво, сільськогосподарське машинобудування, всеукраїнська студентська конференція, тези доповідей
Бібліографічний опис
Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва : зб. тез доп. : всеукр. конф. студ. та магістр. наук. дослід., 15 квіт. 2011 року, Кіровоград / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [кол. автор. : В. М. Кропівний, М. О. Свірень, В. М. Сало та ін.]. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – 67 с.