Розвиток засобів для підвищення надійності орієнтації просапних знарядь вздовж рядків при вирощуванні цукрових буряків

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Боровик, О. Ю.
Біловод, І. В.
Ветохін, В. І.
Амосов, В. В.
Боровик, А. Ю.
Биловод, И. В.
Ветохин, В. И.
Амосов, В. В.
Borovyk, O.
Bilovod, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Розвиток засобів для підвищення надійності орієнтації просапних знарядь вздовж рядків при вирощуванні цукрових буряків / О. Ю. Боровик, І. В. Біловод, В. І. Ветохін, В. В. Амосов // Підвищення надійності машин і обладнання : міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 103-106.