Металеві конструкції

Abstract

Дані методичні вказівки написані в розвиток вказівок з виконання курсової роботи «Проектування сталевого каркасу одноповерхової будівлі» з навчальної дисципліни «Металеві конструкції». Вказівки містять детальне викладення порядку підбору перерізів стержнів легких сталевих кроквяних ферм із парних кутників за допомогою обчислювального комплексу Structure CAD (SCAD). Окрім виконання курсової роботи, вони можуть використовуватися при виконанні дипломних проектів і кваліфікаційних магістерських робіт проектного та науково-дослідницького характеру. These guidelines are written in the development of guidelines for the implementation of the term paper "Designing a steel frame of a one-story building" from the academic discipline "Metal Structures". The instructions contain a detailed statement of the order of selecting the cross sections of the rods of light steel rafters from paired angles with the help of the computing complex Structure CAD (SCAD). In addition to conducting course work, they can be used in the implementation of diploma projects and qualification master's works of design and research.

Description

Keywords

металева ферма, елементи, парні кутники, перерізи, підбір, обчислювальний комплекс Structure CAD (SCAD), metal farm, elements, paired angles, sections, selection, computing complex Structure CAD (SCAD)

Citation

Металеві конструкції : метод. вказ. до вивчення теми "Обрання перерізів елементів металевої ферми в ПК SCAD" для бакалаврів спец. 8.06010101 - “Промислове і цивільне будівництво” / [уклад. : Г. Д. Портнов]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 65 с.