Пневмомеханічний висівний апарат

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-01-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП Український інститут промислової власності

Abstract

Пневмомеханічний висівний апарат містить бункер з живильним каналом, корпус з насіннєвою камерою, привідний вал, на якому закріплено вертикальний висівний диск з робочими отворами, кришку з вакуумною камерою, прокладку, що розташована між корпусом і кришкою та пристрій для видалення зайвого насіння з механізмом регулювання. Пристрій для видалення зайвого насіння з механізмом регулювання виконано у вигляді болта, закріпленого до кришки через її вакуумну камеру навпроти робочих отворів висівного диска з можливістю регулювання зазору до останнього.

Description

Keywords

пневмомеханічний висівний апарат, комірка, видалення зайвого насіння, точний висів

Citation

Пат. на корисну модель 76435 Україна, МПК A01C 7/04 (2006.01). Пневмомеханічний висівний апарат / К. В. Васильковська, М. І. Васильковський, О. М. Васильковський, Я. С. Васильковський ; заявник та патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u201205427 ; заявл. 03.05.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. - 4 с. : іл.