Маркетинговий менеджмент

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Немченко, Т. Б.
Сторожук, О. В.
Немченко, Т. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

практичне заняття, самостійна робота, індивідуальне завдання, тестове завдання, контроль знань

Citation

Маркетинговий менеджмент : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студентів спец. 073 „Менеджмент” / [уклад. : Т. Б. Немченко, О. В. Сторожук, Т. А. Немченко] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т., каф. економіки, менеджменту та комерційної діяльності. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 39 с.