Врожайність голозерного ячменю залежно від розміру насіння в Центральній Україні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-03

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Головною метою кваліфікаційної роботи було обґрунтувати вплив розміру висіяного насіння на урожайність та посівні властивості голозерного ячменю. В результаті проведених досліджень встановлено, що калібрування насіння у голозерного ячменю є високоефективним заходом підвищення його урожайності. Використання для сівби більш крупнішого насіння сприяє підвищенню врожайності голозерного ячменю. Прибавка врожаю при сівбі насіння з розміром 2,2-2,5 мм становить 85 г/м2 у порівнянні з сівбою некаліброваним насінням. Сільськогосподарським підприємствам північного Степу України для забезпечення високої врожайності гол озерного ячменю запропоновано використовувати для сівби фракцію насіння 2.2 – 2,5 мм. Врожайність при цьому досягає 40,8 ц/га, а рівень рентабельності вирощування цієї культури – 143,8 %. The main purpose of the qualification work was to substantiate the influence of the size of sown seeds on the yield and sowing properties of naked barley. As a result of research, it was found that the calibration of seeds in naked barley is a highly effective measure to increase its yield. The use of larger seeds for sowing helps to increase the yield of naked barley. The increase in yield when sowing seeds with a size of 2.2-2.5 mm is 85 g / m2 compared to sowing uncalibrated seeds. Agricultural enterprises of the northern steppe of Ukraine have been offered to use a 2.2 - 2.5 mm seed fraction for sowing to ensure high yields of lake barley. The yield reaches 40.8 c / ha, and the level of profitability of growing this crop is 143.8%.

Description

Keywords

ячмінь, фракції, врожайність, barley, fractions, yield

Citation

Якубенко, Є. О. Врожайність голозерного ячменю залежно від розміру насіння в Центральній Україні : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. Ф. П. Топольний ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 64 с.