Психологія розвитку та самоменеджменту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Липчанський, В. О.
Тушевська, Т. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Містить програму курсу «Психологія розвитку та самоменеджмент»; плани лекційних занять; зміст практичних занять, що включають питання для підготовки та обговорення, а також практичні завдання; рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів; список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни.

Description

Keywords

практичні заняття, самостійна робота

Citation

Психологія розвитку та самоменеджменту : метод. вказ. до вивч. дисц. для здобув. ВО : 073 “Менеджмент” ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою», ОПП «Менеджмент-бізнес-організацій» : 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Організація комерційної діяльності у сфері торгівлі та послуг» : 281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП «Публічне управління та адміністрування» / [уклад.: В. О. Липчанський, Т. В. Тушевська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 23 с.