Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул

Abstract

Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул, який складається з контейнера, матриці, прес-штемпеля, стержня та діафрагми, який відрізняється тим, що в центрі торця прес-штемпеля виконано порожнину.

Description

Keywords

металеві волокна, пресування гранул, metal fibers, pellet pressing

Citation

Пат. 45666 Україна, МПК B22F 3/20. Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул / В. В. Пукалов, В. П. Пукалов, В. В. Коваленко, О. С. Висоцький, О. В. Скрипник, В. М. Ломакін, С. В. Конончук ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200904103 ; заявл. 27.04.2009 ; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22.