Обґрунтування параметрів і структури блока ідентифікації співвідношення тверде/рідке по тиску пульпи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Кондратець, В. О.
Мацуй, А. М.
Kondratec, V.
Macuy, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті приведені параметри і структура інформаційного блока комп’ютеризованої системи ідентифікації співвідношення тверде/рідке по показанням двох перетворювачів тиску, встановлених у донній частині приймального пристрою завиткового живильника з невеликим перепадом висоти. Обґрунтовано підхід розв’язання даної задачі в організаційно-технічному об’єкті, розглянуті проміжні алгоритми і алгоритми визначення співвідношення тверде/рідке та осереднення параметра. In the article parameters and structure of informative block of the computer-assisted system of authentication of correlation are resulted hard/liquid on the testimonies of two sensators, set in the ground part of takers-off of feeder with a small overfall on a height. Approach of decision of this task is grounded in an organizationally-technical object, intermediate algorithms and algorithms of determination of correlation are considered hard/liquid and finding of middle parameter.

Description

Keywords

інформаційний блок, ідентифікація, співвідношення тверде/рідке, алгоритми, основний, додатковий перетворювач, випадковий процес

Citation

Кондратець, В. О. Обґрунтування параметрів і структури блока ідентифікації співвідношення тверде/рідке по тиску пульпи / В. О. Кондратець, А. М. Мацуй // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 23. - С. 65-70.