Інформаційні системи моделювання і прогнозування споживчого попиту

Abstract

Description

Keywords

Citation

Гордієнко, М. Ю. Інформаційні системи моделювання і прогнозування споживчого попиту / М. Ю. Гордієнко, А. Б. Немченко // Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. студ. наук.-практ. семінар, 21–23 берез. 2012 р. : зб. тез доп. – Кіровоград, 2012. – С. 184–187.