Спосіб термічної обробки контактного проводу при виготовленні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-10-25

Authors

Аулін, В. В.
Бобрицький, В. М.
Плохов, І. О.
Лисенко, С. В.
Кузик, О. В.
Тихий, А. А.
Голуб, Д. В.
Слонь, В. В.
Літовка, Я. І.
Aulin, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Спосіб термічної обробки контактного проводу при виготовленні, що включає безперервне лиття, волочіння і термічну обробку, причому термічна обробка здійснюється під час волочіння лазерним випромінюванням без оплавлення поверхні контактного проводу зі швидкістю волочіння. Способ термической обработки контактного провода при изготовлении, включающий непрерывное литье, волочение и термическую обработку, причем термическая обработка осуществляется при волочении лазерным излучением без оплавления поверхности контактного провода со скоростью волочения. A method of heat treatment of a trolley wire during manufacture includes continuous casting, drawing and heat treatment, wherein the thermal treatment is performed during drawing by laser radiation during drawing without melting the contact wire surface at a speed of drawing.

Description

Keywords

термічна обробка контактного проводу, лиття, волочіння

Citation

Пат. 84727 Україна, МПК B21F 25/00, B21F 45/00. Спосіб термічної обробки контактного проводу при виготовленні / В. В. Аулін, В. М. Бобрицький, І. О. Плохов, С. В. Лисенко, О. В. Кузик, А. А. Тихий, Д. В. Голуб, В. В. Слонь, Я. І. Літовка ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u 201306475 ; заявл. 24.05.2013 ; опубл. 25.10.2013 ; Бюл. № 20.