Фінанси підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Коцюрба, О. Ю.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

«Фінанси підприємств: практикум» розроблено у відповідності до освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) ступеня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». У практикумі наведені теми лекційних занять, практичні завдання та методичні вказівки до їх виконання, завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, тематика рефератів та доповідей. Може бути корисним для здобувачів вищої освіти, викладачів, керівників підприємств, фінансистів, економістів, підприємців і всіх тих, хто цікавиться питаннями фінансів підприємств.

Description

Keywords

грошові розрахунки підприємств, грошові надходження підприємств, прибуток підприємств, оподаткування підприємств, оборотні кошти підприємств, кредитування підприємств, оцінка фінансового стану підприємств, фінансове планування, фінансова санація

Citation

Коцюрба, О. Ю. Фінанси підприємств : практикум : навч. посіб. / О. Ю. Коцюрба ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький, 2022. – 160 с.